за спеціальністю 061 - Журналістикаденна, заочна форма навчання
    • Факультет Журналістики


Строк прийому документів у 2018 році:
– з 02 липня до 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;
з 02 липня до 09 липня для осіб, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.

Документи, що подаються приймальній комісії:
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  • копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
  • 4 кольорові фотокартки (3x4);
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.


Comments