Для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" (на основі ОКР "МС")

Факультет журналістики Національного університету "Одеська юридична академія"
(журналістика)
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Факультет журналістики Національного університету "Одеська юридична академія"
(реклама і зв'язки з громадськістю)
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція), заочна форма навчання
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія"
(судова та управлінська діяльність), заочна форма навчання
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільна та господарська юстиція), заочна форма навчання
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільна та господарська юстиція), заочна форма навчання
вступ на 3-ій курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія"
(судово-адміністративна), заочна форма навчання
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(інтелектуальна власність)
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція)
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(судова та управлінська діяльність)
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільна та господарська юстиція)
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція)
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(судова та управлінська діяльність)
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільна та господарська юстиція)
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція), заочна форма навчання
вступ на 3-ій курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(судово-прокурорська), заочна форма навчання
вступ на 3-ій курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільна та господарська юстиція), заочна форма навчання
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільна та господарська юстиція), заочна форма навчання
вступ на 3-ій курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Черкаський факультет Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція)
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Чернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільно-господарська юстиція), заочна форма навчання
вступ на 3-ій курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Чернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція)
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Чернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція), заочна форма навчання
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Чернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(судова та управлінська діяльність)
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Чернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(судова та управлінська діяльність), заочна форма навчання
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Чернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільна та господарська юстиція)
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Чернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільна та господарська юстиція), заочна форма навчання
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету "Одеська юридина академія"
(кримінальна юстиція)
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція), заочна форма навчання
вступ 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція)
вступ на 2-ий курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція), заочна форма навчання
вступ на 3-ій курс, на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Івано-Франківський юридичний інститут "Національного університету "Одеська юридична академія"
(судова та управлінська діяльність), заочна форма навчання
вступ на 1-ий курс (зі скороченим терміном навчання - 2 роки), на основі ОКР "Молодший спеціаліст"


Comments