Для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" (післядипломна освіта)

Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія"
(кримінальна юстиція), заочна форма навчання


Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія"
(судова та управлінська діяльність), заочна форма навчання

Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія"
(цивільна та господарська юстиція), заочна форма навчання

Comments