Для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

Соціально-правовий факультет Національного університету "Одеська юридична академія"
(захист прав людини)


Соціально-правовий факультет Національного університету "Одеська юридична академія"
(право)


Соціально-правовий факультет Національного університету "Одеська юридична академія"
281 "Публічне управління та адміністрування" (правове забезпечення управлінської діяльності)
Comments