Для здобуття освітнього рівня "Бакалавр" (на основі ПЗСО)

Факультет журналістики Національного університету "Одеська юридична академія"
(реклама та зв'язки з громадськістю)


Факультет журналістики Національного університету "Одеська юридична академія"
(журналістика)

Comments