Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

Юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

Коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(основна конкурсна пропозиція)

Коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
(небюджетна конкурсна пропозиція)

Чернівецький юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"

Миколаївський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

Криворізький юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"
                                Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"


Comments