Завершено етап подання оригіналів документів вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням

опубліковано 10 серп. 2015 р., 09:57 Mykola Pashkovsky   [ оновлено 10 серп. 2015 р., 10:06 ]

О 18-00 10 серпня 2015 року завершено етап подання оригіналів документів вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням.
  
Відповідно до пунктів 5.8-5.9, 15.1, 17.1-17.4 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, рекомендаційного повідомлення ДП "Інфоресурс", опублікованого 10.08.2015 19:07:56,  приймальна комісія прийняла такі рішення:
 1. Заявам вступників, які отримали рекомендації та виконали до зарахування на місця державного замовлення («на бюджет») – до 18.00 10 серпня, включити до наказу про зарахування та встановити в ЄДЕБО статус «До наказу» на бюджет.
 2. Анулювати раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування та встановити їх заявам статус «Відхилено» із зазначенням причини, наприклад: «Не виконано вимоги для зарахування на бюджет». Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на бюджет, не втрачають права участі у конкурсі на контракт в усіх ВНЗ, куди були подані заяви.
 3. Надати рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам, наступним за рейтинговим списком, – не пізніше 18.00 12 серпня, їх заявам встановити статус «Рекомендовано» на бюджет, а після подання оригіналів документів – статус «До наказу»на бюджет. 
 4. Зарахувати вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти за державним замовленням – не пізніше 12.00 11 серпня. За потреби зарахування на вакантні місця після 12.00 11 серпня видається додатковий наказ про зарахування.
 5. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб («на контракт») надати після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення (таким заявам встановлюється статус «Рекомендовано» на контракт").
  1. Вступники, які отримали рекомендації, повинні ВИКОНАТИ ВИМОГИ до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 серпня.
 6. Зарахування  вступників на денну форму навчання на основі БЗСО та ПЗСО за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 17 серпня (видання наказів про зарахування на контракт).
ПРИМІТКИ:
 • Разом з тим, для участі у конкурсі на контракт у ВНЗ, в якому було анульовано рекомендацію до зарахування на бюджет, вступник подає до приймальної комісії окрему ЗАЯВУ. Відповідна заява пишеться вступником у довільній формі та долучається до особової справи вступника.
 • При ОДНОЧАСНОМУ НАВЧАННІ за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням,ОРИГІНАЛИ документа про освіту (з додатком) сертифікату ЗНО зберігаються у ВНЗ за місцем навчання за державним замовленням (або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів) протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за кошти фізичних та юридичних осіб – оригінали вищезазначених документів зберігаються у ВНЗ за бажанням студента.
 • Для зарахування до іншого ВНЗ вступник подає ДОВІДКУ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕНТІВ, яка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, в якому вони зберігаються.

Comments