Вступний іспит з іноземної мови для вступників на освітні рівні спеціаліста та магістра

опубліковано 24 лип. 2016 р., 05:54 Mykola Pashkovsky
25 липня 2016 року відбудеться вступний іспит з іноземної мови (тестування) для вступників на освітні рівні спеціаліста та магістра.
Реєстрація вступників для участі у вступному іспиті та спрямування до аудиторій буде здійснюватися з 11:00 до 11:45 на універсальному стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу університету (вул. Академічна, 2).


Для участі у вступному іспиті вступник повинен мати з собою паспорт, аркуш результатів вступних випробувань (отримується в приймальній комісії), кулькову ручку.

Правила проходження тестування 
Вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі письмового тестування.

Вступнику – учаснику фахового вступного випробування у формі вступного іспиту (тестування) забороняється:
 1. приносити до Національного університету «Одеська юридична академія» небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини; 
 2. використовувати в Національному університеті «Одеська юридична академія» та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання тесту, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити відповідального секретаря приймальної (відбіркової) комісії до початку тестування); 
 3. заважати іншим вступникам виконувати тест; 
 4. псувати майно Національного університету «Одеська юридична академія чи майно осіб, які перебувають у Національному університеті «Одеська юридична академія»; 
 5. протягом часу, відведеного для виконання тесту: 
  • спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які предмети та матеріали; 
  • копіювати завдання, виносити завдання та/або бланки відповідей із аудиторії, у якій відбувається тестування; 
  • правильна відповідь заноситься у відведене для відповіді місце; 
  • виправлення не дозволяються; 
  • дві та більше позначки відповіді за тестове питання враховуються як неправильне відповідь. 
У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

 

Comments