Визнання вченних звань, здобутих в іноземних ВНЗ

опубліковано 22 квіт. 2016 р., 08:49 Назар Саюк   [ оновлено 22 квіт. 2016 р., 08:52 ]
На сайті Міністерства і науки України в розділі«Громадські обговорення» пропонується до обговорення проект наказу МОН «Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів». Мова йде про українських громадян та іноземців, які отримали наукові ступені – дипломи доктора наук чи/і доктора філософії - у ВНЗ чи наукових установах інших держав і бажають підтвердити їх в Україні.
Процедура визнання може бути проведена Міністерством освіти і науки України – в такому разі її результати є універсальними для всіх ВНЗ та наукових установ України. Також визнання наукового ступеню, здобутого за кордоном, може бути проведене вченою радою конкретного ВНЗ чи наукової установи – тоді його результати дійсні для прийняття на роботу або зарахування на навчання саме в цьому закладі.

До наказу додається також перелік документів, необхідних для визнання здобутого в іноземному ВНЗ чи науковій установі наукового ступеня.

Важливі зауваження:
Не потребують визнання документи, видані атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами захисту дисертацій до 1 вересня 1992 року;
Диплом доктора наук не може бути визнаним без визнання диплома доктора філософії або прирівняного до нього;
Особливості визнання наукових ступенів, здобутих в іноземних ВНЗ, що входять до академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities (ARWU) та у ВНЗ/наукових установах країн ОЕСР: процедура проводиться без підготовки висновку щодо наукової і практичної цінності дисертації.

Comments