Вибіркові дисципліни: з чого починати

опубліковано 22 квіт. 2016 р., 09:34 Назар Саюк   [ оновлено 22 квіт. 2016 р., 09:35 ]

Можливість вільного вибору дисциплін студентами ВНЗ передбачена в Законі України «Про вищу освіту», а реалізація принципу вільного вибору на практиці є важливою складовою впровадження цього закону. Законвизначає, що не менше 25% від усього обсягу дисциплінмають бути вибірковими.

Чому це важливо? Можливість вільного вибору дисциплін актуальна як для університетів, тому що таким чином вони отримують вмотивованих до навчання та краще підготовлених студентів, так і для самих студентів, адже через вибір дисциплін вони вчаться самостійно планувати свою освітню і професійну траєкторію, розширюють кругозір, звикають мислити стратегічно і на кілька кроків наперед. Окрім того, можливість вільно обирати дисципліни у вищій школі є стимулом до покращення рівня викладання, тому що викладачі будуть зацікавлені, щоб студенти прослухали їх курс, а адміністрації університетів намагатимуться залучити кращих викладачів.

На практиці ця норма залишається поки що більше теоретичною. Інколи ВНЗ взагалі не надають студентам права вибору, інколи це право є суто формальним, існує лише на папері. Українські університети, в яких студенти справді самостійно обирають низку дисциплін і адміністрація ВНЗ враховує їх при складанні навчальних планів, можна порахувати поштучно.

Які кроки необхідно здійснити, щоб змінити ситуацію і з чого почати? Аналітичний центр CEDOS, досліджуючи ситуацію з впровадженням вибіркових дисциплін в українських університетах, розробив практичні рекомендації для студентів, викладачів та адміністрацій ВНЗ, основними з яких є такі:

Студентам: бути активними учасниками освітнього процесу і зрозуміти, що без активного запиту з їх боку ситуація змінюватися не буде або змінюватиметься повільно. Чим активніше вони відстоюватимуть своє право обирати дисципліни – тим швидше ця норма буде впроваджена. Важливо, щоб ініціативна частина студентства співпрацювала в цьому питанні з однодумцями з боку викладачів та разом лобіювала його перед адміністрацією ВНЗ. Можливий формат співпраці – створення у ВНЗ робочої групи з розробки і впровадження дисциплін вільного вибору згідно з Законом України «Про вищу освіту».
Викладачам: вести активну роз’яснювальну роботу серед студентів – і про зміст можливих вибіркових курсів, і про принципи їх обрання. Також важлива співпраця з адміністрацією ВНЗ, щоб виробити зрозумілу усім процедуру обрання дисциплін.
Адміністраціям: підтримувати діалог і з викладачами, і зі студентами, і, що надзвичайно важливо, з роботодавцями. Часто студенти пояснюють свою низьку мотивацію до вивчення тієї чи іншої дисципліни тим, що, як вони вважають, це не знадобиться їм у майбутній професійній діяльності. Саме роботодавці можуть допомогти ВНЗ визначити компетентності, які є важливими для випускників на ринку праці і які можна надолужити за допомогою вибіркових дисциплін.
Необхідно врахувати той факт, що щільний розклад «без вікон», який традиційно намагаються сформувати в українських ВНЗ, унеможливлює запровадження вибіркових дисциплін – цей принцип формування розкладу потребує перегляду. Це легко продемонструвати на прикладі: скажімо, якщо в студентів-істориків і студентів-соціологів щільний графік без вікон і пари йдуть одна за одною (перша, друга, третя підряд), то такий розклад не дозволяє їм обирати і слухати предмети з іншої спеціальності (наприклад, соціологам – історичні дисципліни і навпаки), тому що це фізично неможливо. Також важливо вивчати і використовувати досвід тих українських ВНЗ, в яких вільний вибір дисциплін вже успішно працює.

Всі зацікавлені учасники української вищої освіти – студенти, викладачі, адміністрації університетів – повинні зрозуміти: вибіркові дисципліни – це не тільки норма закону, яку необхідно запровадити для звітності, а й нові можливості для всіх. Найбільше виграють (а деякі – вже виграють) саме ті ВНЗ, які першими запропонують такі можливості.

Дізнатися більше – стаття аналітичного центру CEDOS

Ознайомитися з текстом Листа МОН від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році» 

Comments