ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕХРЕСНОГО ВСТУПУ

опубліковано 21 трав. 2018 р., 08:46 Vladyslav Us   [ оновлено 21 трав. 2018 р., 08:47 ]

Особи, що здобули ступінь бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з інших спеціальностей можуть вступити на магістратуру за напрямом підготовки: 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право», 052 «Політологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 124 «Системний аналіз», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» за умови складання додаткового фахового вступного випробування (у виглядів тестів) та відповідних фахових вступних випробувань.


МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ:

На магістратуру 081 «Право» можна вступати на основі диплому з наступних спеціальностей: 293 «Міжнародне право» / 6.030202 «Міжнародне право», 262 «Правоохоронна діяльність» / 6.030402 «Правоохоронна діяльність», 051 «Економіка» та спеціальностями, які були віднесені до галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

На магістра 293 «Міжнародне право» можна вступати на основі диплому з наступних спеціальностей: 081 «Право» /                                  6.030301 «Правознавство», 262 «Правоохоронна діяльність» / 6.030402 «Правоохоронна діяльність».


УМОВА:

  1. Для вступників, які вступають на основі диплому бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» на спеціальність 081 «Право» необхідно окремо пройти курси з основ правознавства при підготовчому відділенні Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи Університету.

  2. Проходження додаткового фахового вступного випробування:

081 «Право» - 23 травня о 9:00.

293 «Міжнародне право» - 23 травня о 12:00.

  1. Складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (на вибір одна мова: англійська, німецька, французька, іспанська). (ЗНО) – 11 липня.

  2. Складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної правничої компетентності. (ЗНО) – 13 липня.


На магістратуру 061 «Журналістика», 052 «Політологія», 054 «Соціологія» можна вступати на основі диплому з будь-якої спеціальності.


УМОВА:

  1. Проходження додаткового фахового вступного випробування:

052 «Політологія» – 22 травня о 10:00.

061 «Журналістика» - 24 травня о 13.00.

054 «Соціологія» – 24 травня о 10:00

  1. Складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (на вибір одна мова: англійська, німецька, французька, іспанська). (ЗНО) – 11 липня.

  2. Складання фахового вступного випробування з урахуванням середнього балу диплома про попередньо здобуту освіту:

052 «Політологія» – 28 липня.

061 «Журналістика» – 29 липня.

054 «Соціологія» – 29 липня.

На магістратуру 281 «Публічне управління та адміністрування», 124 «Системний аналіз», 073 «Менеджмент», 262 «Правоохоронна діяльність» можна вступати на основі ступеня бакалавра / спеціаліста / магістра з будь-якої іншої спеціальності.

УМОВА:

  1. Проходження додаткового фахового вступного випробування:

281 «Публічне управління та адміністрування» – 25 травня о 9:00 або 02 серпня (на вибір вступника). Від додаткових фахових вступних випробувань звільняються державні службовці та працівники органів місцевого самоврядування, вони складають тільки фахові вступні випробування для цієї спеціальності.

073 «Менеджмент» – 25  травня о 13.00 або 02 серпня (на вибір вступника)

124 «Системний аналіз» – 25 травня о 11:00 або 03 серпня (на вибір вступника).

262 «Правоохоронна діяльність» – 25 травня о 15:00 або 03 серпня (на вибір вступника).

  1. Складання іспиту з іноземної мови для всіх  перерахованих вище спеціальностей (на вибір одна мова: англійська, німецька, французька, іспанська) – 06 серпня.

  2. Складання фахового вступного випробування, з урахуванням середнього балу диплома про попередньо здобуту освіту:

281 «Публічне управління та адміністрування» - 03 серпня (з основ держави і права), 04 серпня (з основ економіки), 08 серпня (співбесіда з питань, що стосуються державного управління).

124 «Системний аналіз» – 07 серпня.

262 «Правоохоронна діяльність» – 08 серпня.

073 «Менеджмент» – 09 серпня.


Comments