Одеська юридична академія розпочала прийом документів, а МОН затвердило обсяг державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2015 для підпорядкованих ВНЗ

опубліковано 10 лип. 2015 р., 02:04 Іван Осташко   [ оновлено 13 лип. 2015 р., 06:11 користувачем Mykola Pashkovsky ]

Новини першого дня прийому заяв вступників на перший курс до Національного університету "Одеська юридична академія".

Національний університет "Одеська юридична академія" о 09-00 10 липня розпочав прийом заяв про вступ від вступників на перший курс.
За день до університету було подано майже 400 заяв вступників.

О 23-15  09  липня 2015 року на сайті МОН почалося розміщення інформації про обсяги державного замовлення.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2015 року № 728, на підставі рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 8 липня 2015 року, протокол № 2, затверджено обсяг державного замовлення на прийом і випуск кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, прийом і випуск фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, підготовку науково-педагогічних кадрів, перепідготовку та підвищення кваліфікації у розрізі форм навчання.

Доведений навчальним закладам, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, обсяг у сканованому варіанті у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів на випуск та прийом (за алфавітним порядком областей) розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства (рубрика «Вступна кампанія 2015»), а також в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/07/09/mon-zatverdiv-obsyag-derzh/

Новости первого дня приема заявлений абитуриентов на первый курс в Национальный университет "Одесская юридическая академия".

Национальный университет "Одесская юридическая академия" в 09-00 10 июля начал прием заявлений о поступлении от абитуриентов-первокурсников.

За день приемной комиссией университета было принято почти 400 заявлений абитуриентов.

В 23-15 на сайте МОН началось размещение информации об объемах государственного заказа.
Приказом Министерства образования и науки Украины от 9 июля 2015 № 728, на основании решения Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Украины от 8 июля 2015 года, протокол № 2, утвержден объем государственного заказа на прием и выпуск квалифицированных рабочих и младших специалистов, прием и выпуск специалистов с высшим образованием по образовательно-квалификационным уровням младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра, подготовку научно-педагогических кадров, переподготовку и повышение квалификации в разрезе форм обучения.

Доведенный учебным заведениям, подчиненным Министерству образования и науки Украины, объем в отсканированном варианте в разрезе образовательно-квалификационных уровней на выпуск и прием (в алфавитном порядке областей) размещен на официальном сайте Министерства (рубрика «Вступительная кампания 2015»), а также в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/07/09/mon-zatverdiv-obsyag-derzh/
Comments