Інструкція по роботі з системою подання заяв в електронній формі

опубліковано 15 лип. 2017 р., 09:34 Олександр Грунь
 Робота системи «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів» регламентується Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році та Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13.10.2016 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.11.2016 року.
Системою подання заяв в ЕЛЕКТРОННІЙ формі зможуть скористатися у повній мірі тільки вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 років і бажають вступити на денну або заочну форми навчання за освітніми ступенями бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), а також на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
Тільки введення правильних та достовірних даних надають Вам можливість прийняти участь у конкурсному відборі та при успішному його проходженні бути рекомендованими до зарахування в обраний вищий навчальний заклад.


Comments