15 травня 2009 року

опубліковано 19 трав. 2009 р., 02:50 Николай Пашковский   [ оновлено 19 трав. 2009 р., 03:55 користувачем Іван Осташко ]
На засіданні приймальної комісії розглянуто питання про внесення змін до Правил прийому до ОНЮА у 2009 році.
Затверджено такі Зміни.
Зміни до Правил прийому
до Одеської національної юридичної академії у 2009 році
1. Пункт 1.3. доповнити новим реченням такого змісту:

«Академія укладає угоди на цільову підготовку за державним замовленням відповідно до чинного законодавства України».

2. В абзаці першому пункту 2.5 змінити словосполучення «Управліннях Пенсійного Фонду України в областях» на словосполучення «Головних управліннях Пенсійного фонду України в областях, та прирівняних до них територіальних підрозділах».

3. Пункт 3.13 доповнити новим абзацом такого змісту:

«особи, яким Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право».

4. Пункт 3.16 виключити. У зв’язку з цим, пункт 3.17 вважати пунктом 3.16.

5. Абзац перший пункту 4.10 доповнити новим реченням такого змісту:

«Прийом документів на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), спеціаліста, магістра (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) від осіб з числа випускників Академії 2009 року розпочинається з початком проведення відповідних державних екзаменів».

Зміни до правил прийому розроблені згідно з Умовами прийому до ви­щих навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 p. № 802, Змінами до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 25.11.2008 № 1065, затверджені на засіданні приймальної комісії Одеської національної юридичної Академії 15 травня 2009 року, протокол № 6.
Comments