МДС: Перелік питань співбесіди

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ СПІВБЕСІДИ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Управління: поняття і види. Соціальне управління: поняття і види. Поняття, сутність та ознаки державного управління. Державне управління та адміністративне право. Співвідношення державного управління і місцевого самоврядування. Державне управління і державне регулювання. Державне управління і виконавча влада.

Принципи і функції державного управління.

Суб’єкти державного управління: поняття, види, правове регулювання.

Об’єкти державного управління: поняття, види, правове регулювання.

Рівні державного управління: поняття, види, правове регулювання.

Режими державного управління: поняття, види, правове регулювання.

Форми державного управління: поняття, види. Акти державного управління: поняття, види, вимоги.

Методи державного управління: поняття, види.

Державне управління в економічній сфері: організаційно-правові засади, форми, методи, контроль.

Державне управління в адміністративно-політичній сфері: організаційно-правові засади, форми, методи, контроль.

Державне управління в соціально-культурній сфері: організаційно-правові засади, форми, методи, контроль.

Управління державною службою: завдання, принципи, система органів. Правовий статус Національного агентства України з питань державної служби.Comments