Рішення приймальної комісії від 13.11.2015 р.

Приймальна комісія ухвалила такі рішення:

1. Затвердити запропонований розподіл функціональних обов’язків між членами приймальної комісії Національного університету “Одеська юридична академія”.
Затвердити Річний план роботи приймальної комісії Національного університету “Одеська юридична академія” з організації прийому у 2015-2016 рр. та Графік засідань приймальної комісії Національного університету “Одеська юридична академія”.

2. Погодити проект нової редакції Положення про приймальну комісію Національного університету “Одеська юридична академія”.
Подати проект нової редакції Положення про приймальну комісію Національного університету “Одеська юридична академія” на затвердження вченій раді Національного університету “Одеська юридична академія” після набрання наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. №1085 чинності, тобто з дня офіційного опублікування цього наказу."

3. Створити робочу групу приймальної комісії університету для підготовки проекту Правил прийому до Національного університету “Одеська юридична академія” у 2016 році у такому складі: ректор Завальнюк В.В. – голова групи, члени групи, доцент Пашковський М.І., Іванов Д.А., Ващук О.П., Підгородинський В.М.
Робочій групі до 5 грудня 2015 року надати приймальній комісії університету для обговорення проект Правил прийому до до Національного університету “Одеська юридична академія” у 2016 році та після погодження проекту подати його на затвердження вченій раді Національного університету “Одеська юридична академія”.
Comments