Рішення приймальної комісії від 07.12.2015 р.

Приймальною комісією ухвалено такі рішення:

Погодити підготовлений робочою групою проект Правил прийому до Національного університету “Одеська юридична академія” у 2016 році, голові приймальної комісії Завальнюку В.В. подати проект Правил на розгляд та затвердження Вченою радою університету.

Взяти до увагу інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії Ващук О.П. про проведення 5 грудня 2015 року Дня відкритих дверей.
Comments