Миколаївський інститут права Національного університету "Одеська юридична академія"

Миколаївський інститут права Національного університету "Одеська юридична академія"

Миколаївський інститут права є структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», має IV рівень акредитації та здійснює підготовку фахівців-правознавців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст», спеціалізації «Прокуратура та слідство», «Цивільна та господарська юстиція» за денною та заочною формами навчання. Є можливість отримати другу вищу освіту.

До структури Миколаївського інституту права входять три кафедри:

-         кафедра кримінально-правових дисциплін;

-         кафедра цивільно-правових дисциплін;

-         кафедра гуманітарних дисциплін.

На кафедрах працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який забезпечує якісну підготовку фахівців у галузі права, залучає студентів до наукової роботи.

На території навчального закладу діє Юридична клініка для надання безкоштовних юридичних послуг малозабезпеченим верствам населення.

Студенти денної форми навчання мають змогу навчатися на кафедрі військової підготовки Національного університету «Одеська юридична академія» та отримати військове звання.

Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» має необхідну матеріально-технічну базу для організації повноцінного навчально-виховного процесу.

Студентам створені всі умови для ефективного навчання: зручні аудиторії, бібліотека, читальний зал, комп’ютерні класи,  спортивні зали, гуртожиток, їдальня, медичний пункт, успішно працює центр культури «Феміда», де студенти можуть проявити свої творчі таланти. 

Територія навчального закладу цілодобово охороняється.

Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» дає добрий старт кожному студенту для того, щоб розпочати свою професійну кар'єру. 

Випускники Інституту права після закінчення мають можливість займати  посади в органах прокуратури і досудового слідства, правоохоронних органах, суді, нотаріаті, адвокатурі, у місцевих органах державної виконавчої влади та органах  місцевого самоврядування,  юридичних службах підприємств.

В найближчих планах Миколаївського інституту права – розпочати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».Розклад роботи відбіркової комісії

понеділок-четверг 08.00-16.45 п'ятниця 08.00-15.45
Адреса: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18
тел. (0512) 34-20-19, факс (0512) 34-01-12 E-mail: vstup_mk@onua.edu.ua
Comments