Криворізький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

Криворізький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія»


50074, м.Кривий Ріг, проспект Миру, 22, тел.(0564) 92-10-15, ел.адреса: college.kr@onua.edu.ua,

https://www.krog.onua.edu.ua,

https://www.facebook.com

графік роботи з 8.30 год. до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 до 13.45


Лескова-Годлевська Юлія Кимівна, в.о. директора Криворізького юридичного коледжу.
Інформація щодо діяльності підрозділу


Криворізький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» створений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2011 р. №1322-ОД, та наказу Національного університету «Одеська юридична академія» від 3 грудня 2012 р. №4202-59 «Про утворення Криворізького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія», з метою задоволення потреб регіону в кваліфікованих кадрах та з урахуванням структури розвитку соціально-економічної формації на місцях.

Коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Криворізький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія». Форма власності коледжу – державна. Здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Криворізький юридичний коледж НУ «ОЮА» готує фахівців на базі повної загальної середньої освіти та з 2016 року - базової загальної середньої освіти. Термін навчання в коледжі – 3 роки. Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на третьому курсі денної форми навчання або четвертому – заочної форми та здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста чи магістра в Криворізькому факультеті Національного університету «Одеська юридична академія».

Криворізький юридичний коледж розміщується в навчальних корпусах Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: м.Кривий Ріг, проспект Миру, 22.

Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями.

Спільно з Криворізьким факультетом використовується бібліотека з читальним залом на 80 місць, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл як професійноорієнтованих, так і загальноосвітніх навчальних дисциплін, має доступ до електронної бази інформації (електронного каталогу) наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія».

Професійний рівень викладацького складу відповідає профілю дисциплін та предметів, які вони викладають. В коледжі працюють досвідчені педагоги вищої кваліфікації, юристи, кандидати юридичних, історичних та філологічних наук. Викладачі постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації. У складі коледжу працюють три циклові комісії.

На заняттях використовуються технічні засоби навчання (мультимедійні відеокомплекси, відеофільми, електронні підручники); із застосуванням мультимедійних технологій читаються лекції-презентації, проводиться поточний та кінцевий контроль знань студентів.

Спільно з викладачами кафедри соціально-політичних та економічних дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» організована діяльність студентського Клубу документального кіно. Викладачами організовуються та проводяться тематичні екскурсії визначними місцями України з метою збагачення знань студентів. Щорічно під керівництвом викладачів студенти беруть участь конкурсі ораторського мистецтва «Нащадки Цицерона», у всеукраїнських та регіональних студентських конкурсах наукових робіт та студентських конференціях.
Comments