Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"

Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» створений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 01.07.2011 р., № 734, та наказу Національного університету «Одеська юридична академія» від 01.07.2011 р. № 1355-5 «Про утворення Івано-Франківського юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія», з метою задоволення потреб регіону в кваліфікованих кадрах та з урахуванням структури розвитку соціально-економічної формації на місцях.

Коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія». Форма власності коледжу – державна.

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Ліцензований обсяг вищого навчального закладу 200 осіб – денна форма навчання, 50 – заочна.

Івано-Франківський юридичний коледж НУ «ОЮА» готує фахівців на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти. Термін навчання в коледжі – 3 роки. Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на третьому курсі денної форми навчання або четвертому – заочної форми та здобути освітні ступені бакалавра і магістра в Івано-Франківському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія».

Директором Івано-Франківського юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» є Савчук Роман Михайлович.

Івано-Франківський юридичний коледж розміщується в навчальних корпусах Національного університету «Одеська юридична академія» по вул. Максимовича, 13, які включають 4 лекційні аудиторії на 140-150 чол. кожна та 2 лекційні аудиторії на 100 чол.

Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями.

Професійний рівень викладацького складу відповідає профілю дисциплін та предметів, які вони викладають. Викладачі постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації.

Методична робота в коледжі здійснюється відповідно до річного комплексного плану. З метою удосконалення науково-методичного рівня та педагогічної майстерності викладачів, забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості студентів, традиційно, згідно графіка, проводяться інтегровані декади (тижні) предметних (циклових) методичних комісій, до проведення яких залучаються також студенти.

На заняттях використовуються технічні засоби навчання (мультимедійні відеокомплекси, планшети, ноутбуки, відеофільми, електронні підручники); із застосуванням мультимедійних технологій читаються лекції-презентації, проводиться поточний та кінцевий контроль знань студентів.

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу відіграє система науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Центром науково-методичної роботи є методичний кабінет. У методичному кабінеті зібрані матеріали з досвіду роботи викладачів, створений банк показових теоретичних та практичних занять; представлена видавнича діяльність викладачів коледжу: підручники, посібники, методичні рекомендації.

У коледжі систематично здійснюється аналіз якості підготовки студентів як циклу загальноосвітніх, так і циклу професійноорієнтованих дисциплін. Викладачами коледжу застосовуються інноваційні підходи у методиці та практиці викладання навчальних дисциплін.

Студенти коледжу беруть участь та є багаторазовими призерами предметних олімпіад, що проводяться серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації області, активну участь у культурно-масових та спортивних заходах міста, області, країни в цілому. Зокрема, в їх числі призери та учасники обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з боксу, баскетболу, футболу, тенісу та інших видів спорту.

У коледжі реалізується ідея створення не лише освітнього, а й комунікативного середовища, тобто простору продуктивного спілкування і дозвілля, що об’єднує молодь і дозволяє розвивати та втілювати індивідуальні здібності для самореалізації та користі свого колективу. Доказом цього слугує ряд спортивних, мистецьких, інтелектуальних та розважальних клубів, створених у стінах закладу. Ефективно працюють гуртки художньої самодіяльності.

З метою організації студентського колективу, в коледжі працює студентська рада. Її робота спрямована на виховання у студентів національної свідомості, готовності до трудової діяльності, активної громадянської позиції, відповідального ставлення до навчання, на розвиток організаторських здібностей студентів. Робота студентської ради коледжу здійснюється спільно із студентською радою Прикарпатського юридичного інституту НУ «ОЮА» та обласними студентськими органами самоврядування, громадськими організаціями.

В основу виховної роботи покладено системний особистісний підхід до студентів, враховуються їх вікові та індивідуальні особливості. Кураторами груп щотижня проводяться інформаційні та виховні години з обговоренням існуючих проблем держави та колективів академічних груп, тематичні заходи, приурочені визначним датам та подіям як навчального закладу зокрема, так і держави в цілому.

Керівництво коледжу гарантує своїм студентам всі можливості для успішного здобування освіти та цікавого студентського життя.

Студенти Івано-Франківського юридичного коледжу НУ «ОЮА» – це студенти мобільного авторитетного навчального закладу з власною ефективною моделлю освіти, заснованого на інноваційних стандартах навчання і кращих педагогічних традиціях країни, які дбають про майбутнє суспільства і найвигіднішими інвестиціями вважають вкладення у так званий людський капітал, а перспективи отримання першого робочого місця справедливо пов’язують з якістю освіти, адже сьогодні якісна освіта є гарантом успішної кар’єри.

Головне спрямування ІФЮК НУ «ОЮА» – підготовка грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців юридичної сфери, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці здатні працювати на благо розвитку правової держави Україна.Розклад роботи відбіркової комісії:
понеділок-п’ятниця – 09:00-18:00;
субота – 09:00-15:00.
Адреса: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13
Телефон/факс: (0342) 72-07-51, (0342) 72-07-78
e-mail: yurkoledzh_if@onua.edu.ua


Comments