Чернівецький юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"

Чернівецький юридичний коледж
Національного університету «Одеська юридична академія»

Поштова адреса Чернівецького юридичного коледжу НУ "ОЮА":
вул. Сковороди, 7, м. Чернівці, 58008
Юридична адреса: вул. Сковороди, 7, м. Чернівці
Ідентифікаційний код: 20933314
Електронна адреса: chern.koledg@onua.edu.ua
Ліцензія АЕ № 527889 від 03.02.2015 року
Сертифікат НД-І №1659113 від 18.09.2013 року

Чернівецький юридичний коледж очолює Обідняк Любомира Теодорівна, відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «За розбудову освіти». 
Для надання освітніх послуг Чернівецьким юридичним коледжем Національного університету «Одеська юридична академія» використовується новозбудований навчальний комплекс за адресою вул. Сковороди,7, загальною площею 1024 м2, з власною прибудинковою територією, достатньою для потреб навчального закладу у м. Чернівці. Будівля, зокрема, включає 5 лекційних аудиторій на 60-90 чоловік кожна, а також 20 аудиторій для проведення практичних занять. У приміщенні є бібліотека з читальним залом на 80 місць, 1 комп’ютерний клас та в процесі обладнання кабінетна система. У наявності є орендований стадіон та спортивний зал для занять з фізичного виховання. З метою забезпечення можливостей харчування педагогічних працівників коледжу та студентів діє буфет.

В процесі будівництва знаходиться ще один корпус загальною площею понад 3500 м2 , в якому передбачається актовий зал чисельністю 150 осіб, навчальні кабінети, аудиторії та інші приміщення, що з нового навчального року використовуватимуться для потреб навчально-виховного процесу в коледжі.

Коледж забезпечений сучасним матеріально-технічним обладнанням, яке є в достатній кількості і дозволяє готувати фахівців на високому рівні.

У підготовці студентів Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» сформовано професійний науково-педагогічний колектив у складі 35 викладачів, з них для 21 особи робота у коледжі є основним місцем і для 14 – роботою за сумісництвом та суміщенням посад. Всі педагогічні та науково-педагогічні працівники мають необхідний рівень вищої юридичної та іншої освіти, яка відповідає профілю дисципліни, що викладаються, а більшість з них також достатній досвід практичної та педагогічної роботи.

На умовах внутрівузівського суміщення посад та сумісництва до викладання у Чернівецькому юридичному коледжі залучаються 7 кандидатів юридичних наук та один доктор наук.

У коледжі діють дві циклові комісії: циклова комісія загальноосвітніх дисциплін (голова комісії – викладач вищої категорії Олару О.В.) та циклова комісія юридичних дисциплін ( голова - к.ю.н. Возняковська К.А.).

Пріоритетним напрямком діяльності Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» є використання інноваційних технологій, власних методичних розробок та електронних підручників, відео матеріалів і занять з елементами дискусій, рольових та ділових ігор з метою забезпечення якісної юридичної освіти. Окрім викладання основних предметів циклу, викладачі комісії активно займаються позаудиторною діяльністю. Тут діє гурток «Істина», «Гурток цивільно-господарської юстиції», «Дебати».

Належну увагу у Чернівецькому юридичному коледжі Національного університету «Одеська юридична академія» приділено навчально-виховній роботі та умовам відносин, що склалися в студентському колективі і характеризують його моральний мікроклімат.


Для організації проходження практики студентами, коледж тісно співпрацює з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та іншими установами та організаціями усіх форм власності. Основне завдання практики полягає в якісній практичній підготовці випускника шляхом набуття студентами практичних умінь і навичок і закріплення їх на практиці .

Студенти Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» поступово оволодівають фаховими правовими знаннями, усвідомлюють права, обов'язки і відповідальність, утворюється духовний сплав морально-правової культури, зберігаються народні традиції та звичаї, велика увага приділяється студентському самоврядуванню.

Представники студентської ради Чернівецького юридичного коледжу беруть активну участь у роботі Чернівецького міського студентського парламенту та громадського життя міста і області.На базі юридичного коледжу проводяться студентські конференції, студенти залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь у регіональних та загальноукраїнських науково-теоретичних конференціях, Всеукраїнських благодійних акціях та Міжнародних конкурсах студентської молоді.


Comments