Черкаський факультет Національного університету "Одеська юридична академія"

Черкаський факультет Національного університету "Одеська юридична академія"
Розклад роботи відбіркової комісії:
понеділок - п`ятниця 9.00-17.00
субота 9.00-13.00

Черкаський факультет вже 16 років успішно працює у складі Національного університету «Одеська юридична академія». Він був створений відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України № 328 від 19.07.2000 року з метою підготовки фахівців у галузі права. З липня 2000 року в м. Черкаси було започатковано освітню діяльність з підготовки фахівців у галузі 0304 «Право», напряму 6.030401 та спеціальності 7.03040101 «Правознавство».

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 24.01.2012 року №59 в результаті реорганізації Навчально-консультаційного центру ОНЮА у м. Черкаси створено Черкаський факультет НУ «ОЮА» який функціонує й понині.

Черкаський факультет Національного університету «Одеська юридична академія» є структурним підрозділом вищого навчального закладу державної форми власності IV рівня акредитації. Факультетом з 2000 по 2015 роки здійснюється підготовка за спеціалізаціями «Прокуратура та слідство», «Цивільна та господарська юстиція». З 2016 року планується підготовка за освітніми програмами «Судова та управлінська діяльність», «Цивільна та господарська юстиція», «Кримінальна юстиція».

У структурі Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія» функціонують три кафедри (кафедра загально-правових дисциплін; кафедра спеціально-правових дисциплін; кафедра соціально-гуманітарних дисциплін), криміналістичний клас, навчально-методичний сектор, бібліотека, комп’ютерний клас і юридична клініка.

Для підготовки студентів в Черкаському факультеті сформовано високопрофесійний науково-педагогічний колектив. До якого входять доктори наук, професори; кандидати наук, доценти; викладачі.

До навчально-матеріальної бази Черкаського факультету НУ «ОЮА» належать: приміщення навчального корпусу, кабінети, аудиторії, спеціалізована бібліотека з читальним залом, кафедри та інші навчальні і навчально-допоміжні приміщення, що призначені для підготовки студентів; навчальна техніка, ПЕОМ, а також навчальні посібники та наукова література.

Аудиторії та інші навчальні приміщення, що призначені для проведення навчальних занять із студентами, обладнані технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, зразками навчальної техніки та наочними матеріалами.

Черкаський факультет Національного університету «Одеська юридична академія» має приміщення загальною площею біля 3000 м2, та включає 10 аудиторій для проведення лекційних та семінарських занять. Черкаський факультет входить до Черкаської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України і використовує для організації та проведення спортивний зал, що знаходиться за адресою вул. Благовісна,180/1, та стадіон, який знаходиться за адресою вул. Ярослава Галана, 13.

На базі Черкаського факультеті Національного університету «Одеська юридична академія» функціонує бібліотека з читальним залом на 100 посадочних місць, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл дисциплін із найновішими виданнями юридичних та інших наук. Книжковий фонд бібліотеки нараховує понад 12000 примірників. Крім того, бібліотека факультету має доступ до електронної бази інформації (електронного каталогу) наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія».В читальному залі факультету студенти мають змогу працювати з електронними базами законодавства України і відповідно відслідковувати всі зміни в діючій нормативно-правовій базі. Найбільшою популярністю серед студентів і викладачів факультету користується інформаційно-правова система "ЛІГА:ЗАКОН".


Бібліотека факультету забезпечує студентів рідкісними примірниками наукових праць з основних галузей права, які використовуються студентами при написанні не лише курсових та дипломних робіт, а й при підготовці до участі у студентських наукових конференціях.


Основними формами наукової діяльності у Черкаському факультеті є підготовка дисертацій, підручників (посібників) з юридичних та неюридичних дисциплін, наукових доповідей, рецензій та відгуків; участь у наукових семінарах та конференціях. Наукові дослідження викладачів факультету знайшли своє відображення у більш ніж у 120 опублікованих працях та навчально-методичних посібниках.

Факультет співпрацює з Народним університетом в рамках програми «Освіта впродовж усього життя – шлях до розвитку громади». Метою проекту є привернення увагу громадськості до важливості громадянської та волонтерської діяльності у вирішенні соціальних проблем місцевої громади та підвищення громадянської активності, сприяти розвитку громадянської активності всіх членів місцевих громад і розвитку громадянського суспільства у цілому.

Враховуючи належний стан матеріально-технічної бази та якісний склад викладачів, з метою розвитку та удосконалення процесу підготовки фахівців в галузі права відповідно до потреб ринку праці, на факультеті є всі можливості для забезпечення здійснення належного навчального процесу.

Comments