Магістратура державної служби

Магістратура державної служби Національного університету «Одеська юридична академія» проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба» за спеціалізаціями «Правове забезпечення» (денна та заочна форми навчання) і «Економічна безпека» (денна форма навчання). 

Слухачі магістратури, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», здобувають поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, необхідний досвід їх застосовування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань. 

Підготовка здійснюється згідно з освітньо-професійною програмою та навчальними планами, затвердженими Національним агентством України з питань державної служби. Програма передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін, як державна служба, державне управління, психологія управління, політологічне забезпечення державної служби, економіка, соціальна та гуманітарна політика, організація діяльності державного службовця, правове забезпечення державного регулювання,  іноземна мова. Випускники магістратури державної служби після закінчення навчання працюють в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, СБУ, Генеральній прокуратурі України та обласних прокуратурах, в Міністерстві юстиції України, Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, в місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Термін навчання за денною формою навчання становить 12 місяців, за заочною – 22 місяці.
На навчання приймаються особи, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, на конкурсній основі (крім тих, що стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”)
На навчання за державним замовленням приймаються особи, які:

  • мають повну вищу освіту;

  • працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування;

  • мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

  • не досягли 45 років на момент подання документів.

Особи, які відповідають вище вказаним вимогам та успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі. 
До заяви про вступ на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» додаються: 

Паспорт та військовий квиток подаються особисто. 

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних екзаменів з: 

-основ держави і права;

-основ економіки;

-співбесіди з питань, що стосуються державного управління.


Вступні іспити проводяться державною мовою. 


Навчання за контрактом :

  • денна форма навчання – 15 760 гривень; 

  • заочна форма навчання – 9 510 гривень.

Подання документів з 20.04.2015 -30.06.2015
Початок вступних іспитів з 01.07.2015


Контакти: 
м. Одеса, вул. Піонерська, 9, 2 поверх, 32 каб. 
тел/факс: (048) 719-88-20 
email: 719-88-20@onua.edu.ua;Магістратура державної служби на сайті НУ "ОЮА"