Інститут підготовки професійних суддів

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ. Основним напрямом діяльності Інституту є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями на базі раніше здобутої вищої юридичної освіти висококваліфікованих професійних фахівців-правознавців для формування суддівського корпусу з осіб, які мають вищу юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю у галузі правознавства не менше року, з присвоєнням кваліфікації магістр права зі спеціальності «Правознавство» (спеціалізації: «суддя загального суду», «суддя спеціалізованого суду»). 

Прийом до Інституту здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступного випробування з права та тестування з іноземної мови. Окрім цього проводиться співбесіда з мандатною комісією, метою якої є визначення можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми, а також наявності у них необхідних морально-професійних якостей для зайняття посади професійного судді.

Термін навчання в Інституті за денною формою — 1 рік, за заочною — 2 роки.

Навчальний процес в Інституті організується на базі провідних кафедр Національного університету «Одеська юридична академія». Відповідно до основних напрямків діяльності та завдань інститут залучає для проведення лекцій, практичних занять, рольових ігор, крім професорсько-викладацького складу університету, провідних фахівців Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів Верховного Суду України, суддів Вищих спеціалізованих судів України, апеляційних і місцевих судів, а також організовує та проводить науково-методичні та науково-практичні конференції, симпозіуми за участю іноземних та вітчизняних фахівців. Інститут здійснює науково-дослідні та експертні роботи, забезпечує інформаційно-консультаційне обслуговування органів юстиції та судів, впроваджує сучасні технології в організаційно-методичному забезпеченні роботи судів, розробляє та впроваджує власні програми інформаційно-консультаційної діяльності.

Контакти:

м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28, 6 поверх, Деканат
тел.: (048) 717-86-89,
email: ipps@onua.edu.ua
Comments