Факультет заочного та вечірнього навчання

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ТА ВЕЧІРНЬОГО НАВЧАННЯ готує фахівців зі спеціальності «Правознавство». Спеціалізації: 

судово-адміністративна, де основним напрямком є поглиблене вивчення юридичних дисци­-
плін публічно-право­вого та міжнародно-правового циклу (конституційне та муніципальне право; адміністративне право та процес; фінансове, подат­кове, міжнародне публічне право та ін.);

прокуратури та слідства, де здійснюється підготовка фахівців у сфері кримінальної юстиції, отримання специфічних поглиблених знань та вмінь у галузі кримінально-правових відносин;

цивільної та господарської юстиції, де головним напрямком є підготовка у сфері правового забезпечення цивільно-господарського комплексу, інвестиційної діяльності, інтелектуальної власності, у галузі трудового права та права соціального забезпечення та ін.;

митної діяльності та морського права, яка спрямована на підготовку кваліфікованих юристів для всіх служб та підрозділів системи митних органів, фахівців у галузі регулювання митних відносин та зовнішньоекономічної діяльності.

Термін навчання за заочною та вечірньою формами становить 6 років — для спеціалістів (7 років — для магістрів). Вивчення широкого спектра соціально-гуманітарних дисциплін, навчання за сучасними технологіями та методиками, високодосвідчений професорсько-викладацький склад у комплексі забезпечують якісну підготовку та конкурентоспроможність випускників факультету на ринку праці.

м. Одеса, вул. Піонерська, 2, 4 поверх
тел.: (048) 719-64-03, 
email: fzvn@onua.edu.ua

Comments