Факультет психології, політології та соціології    ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ готує фахівців зі спеціальностей «Політологія» та «Соціологія» для роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, соціальних та політичних інститутах, міжнародних, міжурядових та неурядових організаціях, політичних партіях, фондах, політичних та соціальних центрах, лабораторіях, засобах масової інформації. Студенти проходять практику в органах державної влади, навчаються на кафедрі військової підготовки, мають можливість брати учать у роботі лабораторії соціологічних та політичних досліджень, яка діє на факультеті. Кар’єрна перспектива випускників факультету полягає у працевлаштуванні у таких сферах, як державний службовець, політтехнолог, політичний лідер, політичний консультант, дослідник політики та суспільних відносин, викладач соціально-політичних дисциплін.

ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ:

 • адміністративного права та державного управління

 • фундаментальних засад політичної теорії

 • політичних інститутів та процесів

 • історії держави та права

 • теорій раціонального вибору та публічної політики

 • теорій і моделей демократії

 • теорії держави та права

 • методології та методів соціальних досліджень

 • глобалізації міжнародних відносин

 • конфліктології

 • політичних еліт та лідерства

 • історії політичних та правових вчень та ін.


ГАРАНТОВАНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ, КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.


    29 листопада 2010 року факультет психології, політології та соціології урочисто увійшов до Українського відділення Міжнародної асоціації студентів політичної науки (IAPSS, сертифікат № 002-2010). Ця міжнародна організація об`єднає студентів, що вивчають політологію та соціологію та працює під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО.У 2013 році на базі факультету створено одеське представництво МАСПН.


    15 листопада 2012 року лабораторія соціологічних та політичних досліджень факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» урочисто увійшла до Соціологічної асоціації України (посвідчення № 17)


    З червня 2013 року Одеське відділення стало повноправним членом Міжнародної асоціації студентів політичної науки з правом голосу.


  Контакти:

м. Одеса, вул. Піонерська 2, каб.808
тел. (048) 719-62-14, 


17-18 червня 2015р. в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбувся державний іспит зі спеціальностей «політологія» та «соціологія», які було відкрито за ініціативою Президента університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова.

П`ять років студентського життя були насичені яскравими подіями. Викладачі університету стали опорою для студентів факультету правової політології та соціології. Адже кожній молодій людині потрібні поради професіоналів, які зможуть роз’яснити складні теоретичні питання та допомогти опанувати практичні навички. Підготовка до важливого державного іспиту тривала протягом усього терміну навчання.

Очолив Державну екзаменаційну комісію професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор політичних наук Володимир Федорович Цвих. 

Почесний гість відзначив високий рівень підготовки студентів факультету правової політології та соціології, найкращу матеріально-технічну базу університету.

Готуватись до семінарських занять, заліків та іспитів студентам допомагала сучасна бібліотека, у який завжди є усі необхідні матеріали . Практичні навички студенти здобували у Лабораторії соціологічних та політичних досліджень факультету правової політології та соціології.

Завдяки Президенту Національного університету «Одеська юридична академія» Сергію Васильовичу Ківалову стали можливими регулярні відвідування студентами факультету правової політології та соціології Верховної Ради України, парламентських комітетів з метою отримання практичних знань і кращого розуміння політичного життя країни. Важливе місце в організації діяльності факультету правової політології та соціології займає наукова робота студентів. За п`ять років студенти долучились до роботи Міжнародної асоціації студентів політичної науки (МАСПН) та Соціологічної асоціації України (САУ). Саме на базі факультету правової політології та соціології стало доброю традицією проводити наукові заходи: Конвенти Одеського відділення МАСПН, Міжнародну науково-практичну конференцію «Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину»Науково-практичну конференцію «Чорноморські політологічні читання»Міжнародну науково-практичну конференцію «Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності».

В планах факультету проведення 25 вересня 2015 року Міжнародної науково-практичної конференції «UChoice: 3P» (Ukrainian ChoicePublic Policy and Politics).


Comments