Підготовче відділення

Підготовче відділення – доброзичливий помічник вступника!

У сучасній системі освіти і науки України юридична набуває все більшої популярності. Її розвиток є дійсно доречним при сучасній розбудові демократичної держави. Перш за все, це проявляється у нагальності утвердження принципу верховенства права та законності в Україні. Найважливішим рухомим важелем у цьому процесі є Вищі навчальні заклади, що готують спеціалістів високого рівня в галузі права, які сприятимуть становленню європейської держави. Національний університет «Одеська юридична академія» (далі – НУ «ОЮА») завжди використовує передові напрямки у навчальному процесі. Протягом 1998 – 2016 років, продовжуючи і розвиваючи традиції, що складалися останніми десятиліттями, в НУ «ОЮА» проводиться різноманітна діяльність, спрямована на поліпшення кількісного та якісного складу потенційних вступників Університету. Ця діяльність організовується і здійснюється різними підрозділами закладу. Так, з моменту створення НУ «ОЮА» у його складі функціонує підготовче відділення, яке здійснює підготовку вступників університету, юридичного коледжу та студентів університету.

На підготовчому відділенні діють 4 види курсів з англійської мови:

1. Курс підготовки до складання міжнародного іспиту з англійської мови на рівень В2;

2. Курс підготовки для викладачів, аспірантів та студентів;

3. Курс підготовки до складання іспиту з англійської мови на ОР «Магістр»;

Функціонують підготовчі курси до ЗНО з різних предметів, що розраховані на 2 сесії навчання :шестимісячну(осінь-весна), та трьохмісячну(весна).

Навчальними програмами довузівської підготовки передбачені наступні напрямки підготовки вступників Університету:

- група з української мови і літератури (90 академічних годин, термін навчання 6 місяців; 3 місяці);

- група з історії України (70 академічних годин, термін навчання 6 місяців; 3 місяці);

- група з української мови і літератури (творчий іспит) для вступників факультету журналістики (60 академічних години, термін навчання 3 тижні);

- група з математики (50 академічних годин, термін навчання 6 місяців);

- група з географії (50 академічних годин, термін навчання 6 місяців);

- група з англійської мови (50 академічних годин, термін навчання 6 місяців;3 місяці);

На курсах з української мови слухачі вивчають граматику та систематично пишуть диктанти і контрольні роботи. З Історії України, математики та географії вступники слухають лекції на різні теми. Завдяки високому рівню викладання більшість слухачів відділення добре засвоюють матеріал, успішно складають зовнішнє незалежне оцінювання і стають студентами Національного університету «Одеська юридична академія».

На підготовчих курсах Університету читають лекції та ведуть семінари досвідчені викладачі (доценти, кандидати наук), вони здійснюють якісну підготовку вступників з предметів, необхідних для складання іспитів, а також подальшого успішного навчання за обраним напрямом підготовки. Слухачами підготовчих курсів Університету можуть бути особи, які будуть вступати до Університету.

Для допомоги вступникам професорсько- викладацьким складом університету підготовлені спеціалізовані посібники.

Над тим, щоб чергові курси відбулись, працюють близько 8-ми підрозділів Університету: підготовче відділення, навчально- методичний відділ, аналітичний відділ, відділ зв’язків з громадськістю, юридичний відділ, планово– фінансовий відділ, відділ кадрів, бухгалтерія, та всебічну підтримку здійснює керівництво Університету.

Успішне проходження курсів надає вам право першочергового зарахування!
Comments