Інше‎ > ‎

ЧаПи (часто задавані питання)

Пріоритетність заяв

опубліковано 12 лип. 2015 р., 22:01 Mykola Pashkovsky

Пріоритетність заяв враховується за наявності таких умов:
 • вступ на перший курс 
 • програма підготовки бакалаврів 
 • за державним замовленням.
Рекомендація за пріоритетами буде здійснюватися автоматично засобами ЄДЕБО.

Під час рекомендації буде діяти такий алгоритм: 
 • якщо вступник не може бути рекомендований за першим пріоритетом, перевіряється можливість рекомендувати за другим; 
 • якщо вступник не може бути рекомендований за другим пріоритетом, перевіряється можливість рекомендувати за третім і т.д. циклом.

Якщо вступник рекомендований до зарахування за державним замовленням за пріоритетом № 2, але він не надає оригінали за заявкою № 2 (хоче вчитися десь за пріоритетом № 3), то він втрачає право на вступ за держзамовленням.

Вступник не може змінити (відмовитися тощо) від заявлених при поданні заяви пріоритетів.

Щодо проблемних питань реалізації державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

опубліковано 11 лип. 2015 р., 02:47 Mykola Pashkovsky   [ оновлено 11 лип. 2015 р., 02:49 ]

Звертаємо Вашу увагу на те, що Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" від 14.05.2015 р. № 425-VIII стаття 44 Закону України "Про вищу освіту"доповнена новою частиною сімнадцятою такого змісту:
"17. Держава забезпечує особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти надається у вигляді:
 • повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 • пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
 • соціальної стипендії;
 • безоплатного забезпечення підручниками;
 • безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
 • безоплатного проживання в гуртожитку;
 • інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України".

Тобто вказані доповнення до Закону України "Про вищу освіту" не надають вступникам право позаконкурсногоо вступу, більш того, не стосуються прийому до ВНЗ, незважаючи на те, що знаходяться у спеціальній статті 44 Закону.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти наразі Кабінетом Міністрів України - не прийнято.

Умовами прийому у 2015 році не передбачено подання медичних довідок

опубліковано 4 лип. 2015 р., 10:55 Іван Осташко   [ оновлено 4 лип. 2015 р., 10:55 користувачем Mykola Pashkovsky ]

Питання: Які  медичні  документи  подавати  на  факультет  Інститут  прокуратури  та  слідства  медичну  довідку  форми  086-о  чи  заключення  військово-лікарняної  комісії  (ВЛК)?

Відповідь: Правилами прийому до НУ "ОЮА" не передбачено подання вступниками медичних довідок зазначених Вами форм.

Щодо подачі заяв в електронній формі пільговими категоріями вступників

опубліковано 4 лип. 2015 р., 10:43 Іван Осташко   [ оновлено 4 лип. 2015 р., 10:56 користувачем Mykola Pashkovsky ]

Питання : Я  віднесений  до  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської катастрофи  категорії-1  і  згідно  розділу 11, пункту  11.1 п.3   Правил  прийому  до  академії, мій  син  має  право  на  зарахування  поза  конкурсом.   В  такому  випадку, чи повинні  ми  подавати  документи  на  вступ  в  паперовій  формі  і мені  самому  необхідно  буде пред’явити  оригінал  чорнобильського посвідчення, чи  можна  подати  документи  в  електронній  формі  і  додати  завірену  нотаріальну   копію цього  прсвідчення?

Відповідь: Відповідно до частини другої статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 р. № 796-XII" пільга, передбачена п. 26 частини першої вказаної статті (тобто "вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти...") поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1. Для використання вказаної пільги необхідно подати  приймальній комісії посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1, з вкладкою, свідоцтво про народження вступника. Відповідно до п. 1 розділу ІІ Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затвердженого п. 2 наказу МОН України "Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році" від 15.10.2014  р.  № 1172 "Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу". Таким чином, якщо Ваш син бажає вступати за особливими умовами участі у конкурсі і зарахування, він має особисто подати приймальній комісії паперову заяву та пред'явити оригінали зазначених вище документів, що підтверджують право на позаконкурсне зарахування. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

Позаконкурсний вступ в магістратуру заборонено Законом України "Про вищу освіту"

опубліковано 4 лип. 2015 р., 09:35 Mykola Pashkovsky   [ оновлено 4 лип. 2015 р., 09:36 ]

Звертаємо увагу вступників до магістратури, що відповідно до ч. 3 ст. 44 Закону України "Про вищу освіту" "Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра чи доктора філософії".

Аналогічне положення міститься і в Умовах прийому до ВНЗ України у 2015 році. Так, відповідно до п. 2 розділу XIІ "Зарахування поза конкурсом" Умов "Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра".

Вказане положення Закону України "Про вищу освіту" підлягає до застосування у випадку колізії з положеннями інших законів України, що встановлюють право позаконкурсного вступу окремих категорій громадян, оскільки вказана норма Закону України "Про вищу освіту" є спеціальною та прийнята пізніше норм інших Законів, що встановлюють право позаконкурсного вступу окремих категорій громадян, наприклад, ст. 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  від 21.03.1991 р. № 875-XII (відповідно до загальних принципів права: lex specialis derogat lex generali та lex posterior derogat legi priori).

Вступ на перший курс за вступними випробуваннями

опубліковано 27 черв. 2015 р., 07:11 Mykola Pashkovsky   [ оновлено 27 черв. 2015 р., 07:12 ]

Розділом VIII Умов прийому у 2015 році "Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти" передбачено, що брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право:

 • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.    

Наказом МОН і МОЗ України  від 25.02.2008 р. N 124/95 "Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0189-08) визначено:

Місцевим закладам охорони здоров'я надавати інформацію  на запит  абітурієнта  або  його  батьків (опікунів) про захворювання абітурієнта (якщо воно вказане в Переліку),  а також висновок  про необхідність    створення   особливих   (специфічних)   умов   для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (п. 3 Наказу). 

Керівникам   вищих   навчальних   закладів   I-IV   рівнів акредитації розробити та оприлюднити програми співбесід для осіб з обмеженими  фізичними  можливостями  (інваліди   1   і   2   груп; діти-інваліди  та  абітурієнти,  що мають захворювання,  вказані в Переліку),  для яких Український центр оцінювання якості освіти не може   створити   належні   умови   для   проходження  зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень (п. 4 Наказу). 


Листом МОН №1/9- 470 від 10.07.09 р. "Щодо посиленого контролю прийому осіб, звільнених від проходження зовнішнього незалежного оцінювання у зв’язку із захворюваннями" (http://coolschool1.at.ua/load/2-1-0-78) вищим навчальним закладам доведено, що "звільнення від проходження зовнішнього незалежного оцінювання підтверджується Довідкою лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання вступника, яка видається у порядку, визначеному листом Міністерства охорони здоров’я від 24.04.2009 № 04.04.44-8-325. 

У разі подання довідки лікувально-профілактичного закладу, вищі навчальні заклади зобов’язані перевірити факт проходження абітурієнтом зовнішнього незалежного оцінювання у базі даних Українського центру оцінювання якості освіти".


Лист МОЗ України від 24.04.2009 р. № 04.04.44-8-325 (http://coolschool1.at.ua/load/2-1-0-78) передбачає:

Довідка видається на запит вступника, батьків вступника або осіб, що їх замінюють, у довільній формі за підписом керівника лікувально-профілактичного закладу та завіряється круглою печаткою закладу.

Інформація щодо надання Довідки заноситься в журнал обліку вихідних документів закладу та медичну карту амбулаторного хворого (форма №025/о) або вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого (форма №025-1/о), історію розвитку дитини (форма №112/о) відповідно до віку вступника.Таким чином, довідка повинна бути видана у порядку, визначеному листом Міністерства охорони здоров’я від  24.04.2009 № 04.04.44-8-325. 

Довідка лікувально-профілактичного закладу видається за місцем проживання вступника, і оформлюється лікарсько-контрольною комісією закладу з урахуванням Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН та МОЗ України від 25.02.2008 № 124/95.
Довідка видається на запит вступника, батьків вступника або осіб, що їх замінюють, у довільній формі за .підписом керівника лікувально-профілактичного закладу та завіряється круглою печаткою закладу. 

Подання пільговиками електронної заяви

опубліковано 14 лип. 2014 р., 22:01 Mykola Pashkovsky   [ оновлено 14 лип. 2014 р., 22:01 ]

Відповідно до п. 1 розділу ІІ Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі "заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу".  
Таким чином, пільговики подають лише паперові заяви.

Подання приймальній комісії копій документів, засвідчених нотаріусом

опубліковано 18 лип. 2013 р., 11:17 Mykola Pashkovsky   [ оновлено 18 лип. 2013 р., 11:17 ]

Відповідно до п. 5.6 Правил прийому до університету 
"5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Університету, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.  Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються".
Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 34 Закону України "Про нотаріат" нотаріуси (у населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування - ст. 37 Закону) вчиняють, зокрема, такі нотаріальні дії: засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них.
Таким чином, приймальні комісії можуть приймати копії документів, засвідчених нотаріусом або  уповноваженими на це посадовими особами органу місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів.

Разом з тим, ще раз звертаємо увагу, що відповідно до п. 5.6 Правил прийому до університету, а також п. 6.6 Умов прийому до ВНЗ України у 2013 році "копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються".
На це вказує також п. 6.3 Умов пирйому де зазначено, які документи (оригінали) вступник пред’являє особисто приймальній комісії.
Отже вступник разом з копіями документів, засвідченими нотаріусом, має пред’явити їх оригінали.

Кількість бюджетних місць

опубліковано 28 квіт. 2011 р., 02:28 Приёмная комиссия ОНЮА   [ оновлено 28 квіт. 2011 р., 02:31 користувачем Mykola Pashkovsky ]

Обсяг прийому за державним замовленням (кількість бюджетних місць) доводиться нашому університету, як і будь-якому іншому ВНЗ України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Однак ця подія відбувається, як правило, або напередодні початку прийому документів, або вже під час прийому документів.
Вказана інформація (додаток до наказу МОНмолодь спорту) розміщується на дошці оголошень приймальної комісії та в інформаційній системі "Конкурс".

Який прохідний бал до НУ "ОЮА" у поточному році?

опубліковано 21 черв. 2009 р., 11:04 Николай Пашковский   [ оновлено 22 січ. 2015 р., 06:37 користувачем Mykola Pashkovsky ]

Прохідний бал – це сума балів, набраних вступником під час складання усіх вступних випробувань чи результатів ЗНО, яка надає приймальній комісії право зарахувати його на конкурсній основі на навчання до вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) на місця, що залишилися після цільового та позаконкурсного прийому, прийому за результатами співбесіди та інш.
Прохідний бал визначається приймальною комісією вищого навчального закладу після складання усіх вступних випробувань чи надання сертифікатів ЗНО усіма вступниками на напрям підготовки (спеціальність) на підставі рейтингу сум балів, набраних вступниками, які одержали позитивні оцінки на вступних випробуваннях.
Таким чином, приймальна комісія до закінчення прийому документів та проведення конкурсу (тобто складання рейтингового списку) надати інформацію про прохідний бал до НУ "ОЮА" у поточному році – не в змозі.

1-10 of 10