за спеціальністю 293 - Міжнародне право


 • базові підрозділи (м. Одеса)
  • денна форма навчання
   • Факультет міжнародно-правових відносин
   • Факультет адвокатури
  • заочна форма навчання
   • Центр заочного та дистанційного навчання
 • позабазові підрозділи (за межами м. Одеса)
  • денна форма навчання
   • Київський інститут інтелектуальної власності та права
  • заочна форма навчання
   • Київський інститут інтелектуальної власності та права


Строк прийому документів у 2018 році:
– з 02 липня до 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного
випробування;
з 02 липня до 09 липня для осіб, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.

Документи, що подаються приймальній комісії:
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 • 4 кольорові фотокартки (3x4);
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.
Comments