за спеціальністю 262 - Правоохоронна діяльність


 • базові підрозділи (м. Одеса)
  • денна форма навчання
   • Факультет адвокатури
   • Факультет прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
  • заочна форма навчання
   • Центр заочного та дистанційного навчання
 • позабазові підрозділи (поза м. Одеса)
  • денна форма навчання
   • Київський інститут інтелектуальної власності та права
   • Івано-Франківський юридичний інститут
   • Криворізький факультет
  • заочна форма навчання
   • Миколаївський інститут права
   • Івано-Франківський юридичний інститут


Строк прийому документів у 2018 році:
– з 02 липня до 26 липня

Документи, що подаються приймальній комісії:
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • 4 кольорові фотокартки (3x4);
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.
Comments