за спеціальністю 124 - Системний аналіз

 
Київський інститут інтелектуальної власності та права 
Строк прийому документів у 2018 році:
– з 02 липня до 26 липня

Документи, що подаються приймальній комісії:
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  • 4 кольорові фотокартки (3x4);
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

Comments