за спеціальністю 073 - Менеджмент

 • базові підрозділи (м. Одеса)
  • денна форма навчання
   • Судово-адміністративний факультет
 • позабазові підрозділи (за межами м. Одеси):
  • денна, заочна форма навчання
   • Київський інститут інтелектуальної власності та права
Для вступу до судово-адміністративного факультету складаються;
Строк прийому документів у 2018 році:
– з 02 липня до 26 липня

Документи, що подаються приймальній комісії:
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • 4 кольорові фотокартки (3x4);
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.
Comments