за спеціальністю 054 - Соціологія

Національний університет здійснює підготовку фахівців:
денна форма навчання
Конкурсні предмети:
 • Фахове вступне випробування з теорії та історії соціології.
 • Іспит з іноземної мови
Строк прийому документів у 2017 році:
– з 12 липня до 24 липня

Фахове вступне випробування 27 липня 2017 року
Іспит з іноземної мови 31 липня 2017 року

Документи, що подаються приймальній комісії:
 • копію документа, що посвідчує особу;

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 • У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

  Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

  Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Comments