за спеціальністю 054 - Соціологія

Національний університет здійснює підготовку фахівців:
базові підрозділи (м. Одеса)
Строк прийому документів у 2018 році:
– з 02 липня до 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного
випробування;
з 02 липня до 09 липня для осіб, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.

Документи, що подаються приймальній комісії:
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  • копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
  • 4 кольорові фотокартки (3x4);
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.
Ċ
prog1.pdf
(549k)
Vladyslav Us,
13 квіт. 2018 р., 05:22
Comments