за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування

за спеціальністю 074 - Публічне управління та адмініструваннябазові підрозділи (м. Одеса)

структурні підрозділи поза м. Одеси
 • денна, заочна форми навчання
  • Київський інститут інтелектуальної власності та права
  • Київський інститут
  • Миколаївський інститут права
  • Івано-Франківський юридичний інститут 
  • Чернівецький юридичний інститут
  • Криворізький факультет
  • Нікопольський факультет
  • Черкаський факультет
Строк прийому документів у 2017 році:
– з 20 квітня до 15 липня

Фахове вступне випробування 20 квітня 2017 року
Іспит з іноземної мови 15 липня 2017 року

Документи, що подаються приймальній комісії:

До заяви про вступ за державним замовленням до вищого навчального закладу на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а такожкопії паспорта громадянина України та військового квитка, диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку. Паспорт громадянинаУкраїни та військовий квиток (для військово зобов’язаних) пред’являються особисто.

Справка з місця роботи в якій вказано категорію та ранг державного службовця.


Розподіл обсягу прийому за державним замовленням у 2015 році
 Факультет Спеціальність/спеціалізаціяДЗ
Інститут прокуратури та слідстваПравознавство 103 
Інститут прокуратури та слідстваСудово-прокурорська2 
Інститут прокуратури та слідстваПрокуратура та слідство2 
Факультет цивільної та господарської юстиції Правознавство56 
Факультет цивільної та господарської юстиціїЦивільна та господарська юстиція1 
Факультет адвокатури Правознавство 49 
Соціально-правовий факультет Правознавство37 
Судово-адміністративний факультет Правознавство37 
Судово-адміністративний факультет Судово-адміністративна3 
Факультет міжнародно-правових відносин Правознавство52 
Факультет підготовки слідчих ОВС Правознавство24 
Інститут інтелектуальної власності в м. Києві Цивільна та господарська юстиція82
Інститут інтелектуальної власності в м. Києві Правова охорона інтелектуальної власності 113
Факультет заочного та вечірнього навчання   45
Comments