за спеціальністю 281 - Публічне управління та адміністрування

за спеціальністю 281 - Публічне управління та адміністрування


базові підрозділи (м. Одеса)


Прийом до Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів для навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здійснюється
відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (в редакції від 16.06.2017). Правилами прийому до НУ "ОЮА" регламентується в частині, що не суперечить вищевказаному Порядку.
Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра, або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста до Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів та до інших структурних підрозділів НУ "ОЮА" складають:

  Строк прийому документів у 2018 році:
  – з 02 липня до 26 липня

  Документи, що подаються приймальній комісії:
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  • 4 кольорові фотокартки (3x4);
  • довідку з місця роботи, у якій вказано стаж, категорію та ранг державного службовця, у випадку вступу за державним замовленням.
  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

  Comments