за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування

за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування


базові підрозділи (м. Одеса)
Магістратура державної служби
  • денна форма навчання
  • заочна форма навчання
Строк прийому документів у 2017 році:
– з 20 квітня до 15 липня

Документи, що подаються приймальній комісії:


До заяви про вступ за державним замовленням до вищого навчального закладу на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а такожкопії паспорта громадянина України та військового квитка, диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку. Паспорт громадянинаУкраїни та військовий квиток (для військово зобов’язаних) пред’являються особисто.

Справка з місця роботи в якій вказано категорію та ранг державного службовця.

Comments