за спеціальністю 281 - Публічне управління та адміністрування

за спеціальністю 281 - Публічне управління та адміністрування


базові підрозділи (м. Одеса)
 • денна форма навчання
  • Центр підготовки магістрів публічної служби та професійних судів
  • соціально-правовий факультет
  • факультет цивільної та господарської юстиції
 • заочна форма навчання
  • Центр заочного та дистанційного навчання
  • Центр підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів
  • Миколаївський інститут права
  • Криворізький факультет


Прийом до Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів для навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здійснюється
відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (в редакції від 16.06.2017). Правилами прийому до НУ "ОЮА" регламентується в частині, що не суперечить вищевказаному Порядку.
Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі
освітнього ступеня бакалавра, магістра, або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста до Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів складають:

Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі
освітнього ступеня бакалавра, магістра, або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста до інших структурних підрозділів НУ "ОЮА" складають:
  Строк прийому документів у 2018 році:
  – з 12 липня до 26 липня

  Документи, що подаються приймальній комісії.

  Справка з місця роботи в якій вказано категорію та ранг державного службовця.

  Comments