Магістратура

 • на базі диплома бакалавра, спеціаліста
  • за спеціальністю 081- Право
   • базові підрозділи (м. Одеса)
    • денна форма навчання
     • Інститут кримінальної юстиції
     • Факультет цивільної та господарської юстиції
     • Судово-адміністративний факультет
     • Факультет міжнародно-правових відносин
     • Соціально-правовий факультет
     • Факультет адвокатури
     • Факультет підготовки слідчих
    • заочна або вечірня форма навчання
     • Факультет заочного та вечірнього навчання
   • базові підрозділи (поза м. Одеса):
    • денна, заочна форми навчання
     • Інститут інтелектуальної власності (м. Київ)
     • Київський інститут
     • Миколаївський інститут права
     • Прикарпатський юридичний інститут
     • Чернівецький юридичний інститут
     • Криворізький факультет
     • Нікопольський факультет
     • Черкаський факультет
  • за спеціальністю 061 - Журналістика
   • базові підрозділи (м. Одеса)
    • денна, заочна форма навчання
 • на базі диплома спеціаліста 

  • за спеціальністю 081 - Право
   • базові підрозділи (м. Одеса)
    • денна, заочна форма навчання
     • Інститут підготовки професійних суддів
  • за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування
   • базові підрозділи (м. Одеса)
    • денна, заочна форма навчання
     • Магістратура державної служби

 • на базі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

  • за спеціальністю 073 - Менеджмент
   • базові підрозділи (поза м. Одеса)
    • денна, заочна форма навчання
     • Інститут інтелектуальної власності (м. Київ)
  • за спеціальністю 124 - Системний аналіз
   • базові підрозділи (поза м. Одеса)
    • денна, заочна форма навчання
     • Інститут інтелектуальної власності (м. Київ)