Бакалаврат за спеціальністю 081 - Право (на основі ОКР молодшого спеціаліста)


базові підрозділи (м. Одеса)

підрозділи (поза м. Одеса)
 • денна, заочна форми навчання
  • Київський інститут інтелектуальної власності та права
  • Криворізький факультет
  • Миколаївський інститут права
  • Івано-Франківський юридичний інститут
  • Чернівецький юридичний інститут
  • Черкаський факультет
Строк прийому документів – з 12 липня до 24 липня


Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:
·  копія документа, що посвідчує особу;
·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
·  копії документів, що посвідчують спеціальні умови (для пільгових категорій);
·  копія індивідуального податкового номеру;
·  копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого спеціаліста", на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

Comments