054 - СоціологіяСтрок прийому документів – з 12 липня до 18.00 годин 24 липня 2018 року.

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:
·  копія документа, що посвідчує особу;
·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
·  копії документів, що посвідчують спеціальні умови (для пільгових категорій);
·  копія індивідуального податкового номеру;
·  копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого спеціаліста", на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
Comments