за спеціальністю 061 - Журналістика

денна форма навчання
Підготовка фахівців за спеціальністю 061 - Журналістика, здійснюється за двома освітніми програмами (спеціалізаціями):
  • Журналістика
  • Реклама та зв’язки з громадськістю

Контакти факультету:
телефон деканату: 0 (48) 719-88-40 
сайт: http://media.onua.edu.ua


Строк прийому документів – з 12 липня до 18.00 годин 20 липня 2018 року.

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:
·  копія документа, що посвідчує особу;
·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
·  копії документів, що посвідчують спеціальні умови (для пільгових категорій);
·  копія індивідуального податкового номеру;
·  копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого спеціаліста", на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
Ċ
prog4.pdf
(203k)
Vladyslav Us,
13 квіт. 2018 р., 05:27
Comments