за спеціальністю 054 - Соціологія

Національний університет здійснює підготовку фахівців за базовою вищою освіту за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 054 Соціологія
денна форма навчання
Контакти факультету:
м. Одеса, вул. Піонерська 2, каб.808

тел. (048) 719-62-14, 
email: politics@onua.edu.ua
сайт: http://fpps.onua.edu.ua
Строк прийому документів – з 12 липня до 26 липня 2017 року.

Строк прийому документів для осіб, які складають вступні випробування, – з 12 липня до 20 липня 2017 року.

Документи, що подаються приймальній комісії:
 • копію документа, що посвідчує особу;

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 • У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

  Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

  Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016-2017 році.

  Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Розподіл обсягу прийому за державним замовленням
ФакультетСпеціальність/спеціалізаціяДЗ
Факультет психології, політології та соціологіїСоціологія15 

Comments