за спеціальністю 052 - Політологія

Національний університет здійснює підготовку фахівців за базовою вищою освіту за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 052 Політологія:
денна форма навчання
Контакти факультету:
м. Одеса, вул. Піонерська 2, каб.808
тел. (048) 719-62-14, 
email: politics@onua.edu.ua
сайт: http://fpps.onua.edu.ua

Споріднений напрям підготовки в НУ "ОЮА": 054 - Соціологія
Строк прийому документів – з 12 липня до 24 липня 2018 року.

Строк прийому документів для осіб, які складають вступні випробування, – з 12 липня до 20 липня 2018 року.

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:
·  копія документа, що посвідчує особу;
·  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
·  копії документів, що посвідчують спеціальні умови (для пільгових категорій);
·  копія індивідуального податкового номеру;
·  копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
·  копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого спеціаліста", на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
Розподіл обсягу прийому за державним замовленням
ФакультетСпеціальність/спеціалізаціяДЗ
Факультет психології, політології та соціологіїПолітологія15 

Comments