Аспірантура та докторантура


Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:
 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної пеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови;
 • вступного іспиту з філософії;
 • письмової презентації науково-дослідницьких результатів у формі наукової доповіді обсягом 25 аркушів з обраної спеціальності, поданої разом з заявою про вступ.
  Строк прийому документів до аспірантури у 2018 році:
  – з 01 серпень до 28 серпня

  Строк прийому документів до докторантури у 2018 році:
  – з  20 серпня до  10 вересня

  Вступники до аспірантури Університету особисто подають в паперовій формі до приймальної комісії такі документи:

  - заяву із зазначенням спеціальності, форми навчання (денна або заочна);

  - документ, що посвідчує особу та громадянство та його копію;

  - військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію;

  - документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії або документ з додатками (у випадку, коли вони передбачені) та їх копії про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти. Для цих документів обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016  № 952.

  - документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та їх копії (за наявності);

  - рекомендацію вченої ради Університету (за наявності);

  - наукову доповідь (реферат обсягом 25 аркушів) з обраної спеціальності;

          - протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником, який надає згоду здійснювати наукове керівництво аспірантом (на бланку);

  - сертифікат тестів ТОЕFL, або International English Language Nesting System або сертифікат Cambridge English Language Assessment та їх копії (за наявності);

  - сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та його копія(за наявності) ;

  - п’ять кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

  - автобіографію;

  - особовий листок з обліку кадрів;

  - характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для тих, хто працює, на бланку);

  - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

  - медичну довідку про стан здоровя за формою № 086/о .

  - копію трудової книжки.

  Comments