Аспірантура та докторантура


Строк прийому документів у 2017 році:
– з 01 серпень до 20 серпня

Вступники до аспірантури Університету особисто подають в паперовій формі до приймальної комісії такі документи:

- заяву із зазначенням спеціальності, форми навчання (денна або заочна);

- документ, що посвідчує особу та громадянство та його копію;

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії або документ з додатками (у випадку, коли вони передбачені) та їх копії про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти. Для цих документів обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016  № 952.

- документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та їх копії (за наявності);

- рекомендацію вченої ради Університету (за наявності);

- наукову доповідь (реферат обсягом 25 аркушів) з обраної спеціальності;

        - протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником, який надає згоду здійснювати наукове керівництво аспірантом (на бланку);

- сертифікат тестів ТОЕFL, або International English Language Nesting System або сертифікат Cambridge English Language Assessment та їх копії (за наявності);

- сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та його копія(за наявності) ;

- п’ять кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

- автобіографію;

- особовий листок з обліку кадрів;

- характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для тих, хто працює, на бланку);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- медичну довідку про стан здоровя за формою № 086/о .

- копію трудової книжки.

Comments