Бакалаврат за спеціальністю 081 Право

Національний університет здійснює підготовку фахівців за базовою вищою освіту за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 Право:
базові підрозділи (м. Одеса)

базові підрозділи (поза м. Одеса)
 • денна, заочна форми навчання
  • Київський інститут інтелектуальної власності та права 
  • Київський інститут
  • Криворізький факультет
  • Миколаївський інститут права
  • Нікопольський факультет
  • Івано-Франківський юридичний інститут 
  • Чернівецький юридичний інститут
  • Черкаський факультет
Строк прийому документів – з 12 липня до 26 липня 2017

Строк прийому документів для осіб, які складають вступні випробування, – з 12 липня до 20 липня 2017.

Документи, що подаються приймальній комісії:
 • копію документа, що посвідчує особу;

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 • У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

  Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. 

  Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

  Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016-2017 році.

  Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Comments