Бакалаврат за спеціальністю 081 Право

Національний університет "Одеська юридична академія" здійснює підготовку фахівців за базовою вищою освітою за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 Право:
базові підрозділи (м. Одеса)

позабазові підрозділи (за межами м. Одеса)
 • денна, заочна форми навчання
  • Київський інститут інтелектуальної власності та права 
  • Криворізький факультет
  • Миколаївський інститут права
  • Івано-Франківський юридичний інститут 
  • Чернівецький юридичний інститут
  • Черкаський факультет
Конкурсні предмети:
 • українська мова і література
 • історія України
 • іноземна мова або математика

Строк прийому документів – з 12 липня до 26 липня 2018

Строк прийому документів для осіб, які складають вступні випробування, – з 12 липня до 20 липня 2018.

Документи, що подаються приймальній комісії.
Comments