Списки зарахованих 2016

Як користуватися списком зарахованих?
Варіант перший
Ви можете самостійно зробити вибірку списку зарахованих шляхом вибору критеріїв вибірки:
  1. Спочатку оберіть "Факультет", тобто факультет, інститут вступу (наприклад, якщо Ви вступаєте на факультет міжнародно-правових відносин, то виберіть ФМПВ)
  2. Оберіть "Траекторію" – траекторію вступу, виходячи з того, на яку програму Ви вступаєте: молодшого спеціаліста (МС), бакалавра (Бак), спеціаліста (Сп), магістра (Маг), на який курс (1, 2, 3, 4, 5, 6) та на основі якої освіти (базової загальної середньої освітни – БЗСО, повної загальної середньої освіти – ПЗСО, молодшого спеціаліста – МС і т.д.)
  3. Оберіть спеціальність (наприклад, 081 Право).
Варіант другий
Спробуйте у пошуку задати своє прізвище.

Списки зарахованих


Comments