Коментар до рейтингового списку факультету адвокатури

26 липня 2016 року на веб-сторінці веб-порталу УЦОЯО http://testportal.gov.ua/results_pravo/ було розміщено результати вступних випробувань, що проводилися відповідно до Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016 року № 500 (далі – Положення про експеримент), за блоками «ТЗНПК», «Право» та «Англійська мова».
Результати розміщені на сайті університету (приймальної комісії) http://vstup.onua.edu.ua/vstupna-kampania/news-from-admissions-office/rezultatiznodlavstupudomagistraturiv2016roci 28 липня 2016 року.
1 серпня 2016 року відбулося засідання апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, на якому розглядалися апеляційні заяви щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання, а також заяви, подані вступниками-учасниками експерименту для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Право» за технологією ЗНО щодо результатів вступних випробувань з блоків «Право», «ТЗНПК» та «Англійська мова». Інформація про перегляд результатів вступних випробувань вступників факультету адвокатури – відсутня.

Відповідно до пункту 11 Положення про експеримент конкурсний бал при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту або визначених ними структурних підрозділах обчислюється як сума тестових балів результатів виконання тестових завдань блоків «Право», «ТЗНПК», «Англійська мова», помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються правилами прийому до вищого навчального закладу - учасника експерименту. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.
Порядком обчислення конкурсного балу (додаток 7 до Правил прийому) не враховано вказану норму, оскільки наказ МОН України від 05.07.2016 р. № 786 «Про внесення змін до Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання» було оприлюднено та він набув чинності під час вступної кампанії (Офіційний вісник України, від 15.07.2016. – № 53, стор. 166, стаття 1877, код акту 82432/2016) та після внесення останніх змін до Правил прийому до НУОЮА в 2016 році.
Разом з тим, Порядком обчислення конкурсного балу (додаток 7 до Правил прийому) встановлені такі вагові коефіцієнти для обрахунку конкурсного балу вступників за програмами магістратури зі спеціальності 081 «Право»: Фахове вступне випробування з права (вступний іспит) – 0,5; Іноземна мова (вступний іспит) – 0,1; середній бал документа про базову вищу юридичну освіту (або документа про повну вищу юридичну освіту за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство») чи документа про повну вищу юридичну освіту, отриману до запровадження ступеневої освіти – 0,4.
Оскільки пункт 11 Положення про експеримент не передбачає врахування в конкурсному балі середнього балу документа про базову вищу освіту, а встановлює необхідність врахування результату тестування за блоком «ТЗНПК», приймальною комісією прийнято рішення встановити такі вагові коефіцієнти для обрахунку конкурсного балу вступників за програмою магістра «Адвокатська діяльність» за спеціальністю 081 «Право» факультету адвокатури:
результати виконання тестових завдань блоку «Право» – 0,5;
результати виконання тестових завдань блоку «Англійська мова» або вступного іспиту з іншої іноземної мови (німецька або французька) – 0,1;
результати виконання тестових завдань блоку «ТЗНПК» – 0,4.
Comments