Повідомлення для окремих категорій вступників

  • Повідомлення про перевищення кількості ВНЗ, до яких можна подати заяви про вступ
  • Повідомлення про перевищення кількості факультетів Національного університету "Одеська юридична академія", що здійснюють підготовку за напрямом 6.030401 "Правознавство" на денній формі навчання.