Бакалаврат за спеціальністю 073 «Менеджмент» (на основі ОС фаховий молодший бакалавр, ОПС молодший бакалавр, ОКР молодший спеціаліст)

базові підрозділи (м. Одеса)

 • денна форма навчання
  • Факультет адвокатури та антикорупційної діяльності
  • Факультет кібербезпеки та інформаційних технологій

Конкурсні предмети:

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра зараховуються бали:

1) для вступу на місця державного замовлення – національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет);

2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника із другого або третього предметів визначених для відповідної спеціальності для вступу на основі повної загальної середньої освіти.

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років.

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») Університет має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС.

На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» Університет має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Прийом заяв та документів за кошти державного бюджету з 29 липня по 18:00 23 серпня.

Прийом заяв та документів за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 27 травня по 23 серпня.

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або місця перебування особи;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія індивідуального податкового номеру;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
 • копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітній, освітньо-професійний ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Копії всіх документів приймаються за умови пред’явлення оригіналу.