Бакалаврат за спеціальністю 035 «Філологія» (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

базові підрозділи (м. Одеса)

  • денна форма навчання
    • Факультет цивільної та господарської юстиції

Конкурсні предмети:

  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (з балами в 200-бальній шкалі)
  •  Фахове вступне випробування

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2017-2020 років (крім оцінок з іноземної мови – 2018-2020).

Строк прийому документів – з 13 липня до 22 липня 2020 р.

Вступник подає заяву встановленого зразка. До заяви додається:

  • копія документа, що посвідчує особу;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія індивідуального податкового номеру;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
  • копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодшого спеціаліста”, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього 

Копії всіх документів приймаються за умови пред’явлення оригіналу.