033 - Філософія

За більш детальною інформацією, просимо звертатись до відділу аспірантури та докторантури Національного університету «Одеська юридична академія».

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Академічна 9, каб. 30 вк

Тел.: 0 (48) 719-87-82

Ел. пошта: aspirant_doktorant@onua.edu.ua

Конкурсні предмети:

Програми для вступного іспиту з іноземних мов :

Вступники, на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) повинні успішно скласти додаткове вступне випробування.


  Вступники до відділу аспірантури Університету подають такі документи:

  1. Заяву із зазначенням спеціальності, форми навчання (денна або заочна);
  2. Особовий листок з обліку кадрів;
  3. Автобіографію;
  4. П’ять кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
  5. Список  опублікованих наукових праць (за наявності) з копіями робіт;
  6. Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії ;
  7. Рекомендацію вченої ради Університету (за наявності);
  8. Характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для тих, хто працює, на бланку);
  9. Протокол співбесіди з майбутнім науковим керівником, який надає згоду здійснювати наукове керівництво аспірантом (на бланку);
  10. Сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment, який підтверджує відповідність рівня знання іноземної мови, зокрема англійської мови, рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
  11. Сертифікат виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та його копія (за наявності);
  12. Дослідницька пропозиція – науковий текст обсягом 5-10 сторінок (англійською/німецькою/французькою та українською мовами). Вимоги до дослідницької пропозиції деталізуються у програмах вступних випробувань. 
  13. Копію паспорта (2 копії);
  14. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію (2 копії);
  15. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірника);
  16. Копію трудової книжки*;
  17. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о.