Спеціальність 293 – Міжнародне право (Магістратура)

Структурні підрозділи у м. Одесі

 

Денна форма навчання: 

 • Факультет міжнародно-правових відносин

 

Заочна форма навчання:

 • Центр заочного та дистанційного навчанняСтруктурні підрозділи поза м. Одеси

 

Денна та заочна форми навчання: 

 • Київський інститут інтелектуальної власності та права

  Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування:
  з 26 квітня та закінчується 17 травня 2022 р.

  Строк прийому документів у 2022 році:

  1 етап:

  – з 15 липня до 22 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування;

  – з 13 червня до 16 червня для осіб, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.

   

  2 етап:

  – з 12 вересня до 29 вересня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

   

  Документи, що подаються приймальній комісії:

   

  • копія документа, що посвідчує особу;

  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;

  • 4 кольорові фотокартки (3×4).

   

  Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія.

  Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.