Спеціальність 281 - Публічне управління та адміністрування (Магістратура)

Структурні підрозділи у м. Одесі

 

Денна та заочна форма навчання:

 • Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів.

  Конкурсні предмети:

    Для вступників на основі ОС “Бакалавр”

   Для вступників на основі ОС “Магістр”, ОКР “Спеціаліст”

     Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування:
     з 26 квітня та закінчується 17 травня 2022 р.

     Строк прийому документів у 2022 році:

     1 етап:

     – з 15 липня до 22 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування;

     – з 13 червня до 16 червня для осіб, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.

     Документи, що подаються приймальній комісії:

      

     • копія документа, що посвідчує особу;

     • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

     • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;

     • екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;

     • 4 кольорові фотокартки (3×4).

      

     Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія.

     Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.